Polityka prywatności

1. Administrator Danych Osobowych.

Administratorem danych osobowych jest firma: PHU TOM TRADE Tomasz Sarna ul. Brzozowa 3,
49-120 Dąbrowa (NIP 9910167345). Aby skontaktować się z nami wyślij wiadomość pod
e-mail: inwesycje@decokwadrat.pl lub zadzwoń pod numer telefonu 730 296 391. Odbiorcą danych osobowych jest właściciel firmy.

2. Jakie dane przetwarzamy?

Dane osobowe to wszystkie informacje o osobie fizycznej lub firmie, dzięki którym może być ona zidentyfikowana. Przetwarzamy tylko te dane, które nam przekażesz. Aby skorzystać z naszych usług wymagamy od Ciebie podania adresu mailowego, imienia, nazwiska, adresu i numeru telefonu w przypadku firm również pełnej nazwy firmy oraz NIP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne abyśmy mogli przesłać ofertę, zawrzeć umowę sprzedaży, skontaktować się z Tobą w jej sprawie i dostarczyć zamówiony przez Ciebie towar.

Jeśli z jakiegoś powodu nie Podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z
Tobą umowy, a w konsekwencji nie Będziesz mógł korzystać z naszych usług;

3. Cel przetwarzania.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

● wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,

● marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

● finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

● obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

● prowadzenia procesów reklamacyjnych.

4.Podstawa prawna.

Dane, które podajesz, a które są niezbędne dla realizacji wysyłki przetwarzamy na podstawie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Musimy znać Twoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu abyśmy mogli przesłać paczkę oraz co najmniej adres e-mail abyś mógł skorzystać z naszych usług, a my byśmy mogli się z Tobą skontaktować. Twoje dane są przetwarzane również w przypadku wypełnienia obowiązku prawnego takiego jak zwrot lub reklamacja (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane, które podajesz dobrowolnie dla celów marketingowych, są przez nas przetwarzane na
podstawie Twojej zgody, która w każdej chwili może zostać cofnięta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane, które podajesz dobrowolnie, wykorzystujemy także dla celów statystycznych.

Podstawą ich przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Musimy wiedzieć co dzieje się w naszym serwisie a ponadto staramy się ciągle go ulepszać. Dane przetwarzamy również w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na ochronie naszych praw.

5 . Okres przetwarzania danych osobowych.

Nie będziemy przechowywać danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych (np. w związku z kontrolami przeprowadzanymi przez organy państwowe) lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia. Po upływie okresu, kiedy przetwarzania danych osobowych nie jest już niezbędne dla powyższych celów są one nieodwracalnie usuwane.

6. Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Aby zapewnić najwyższą jakość usług, korzystamy z usług zewnętrznych firm oraz dostawców. Naszych partnerów dobieramy niezwykle starannie.

Są to m.in. firmy kurierskie i spedycyjne, bank, firmy hostingowe oraz operatorzy do obsługi stron www.

Twoje dane osobowe są przekazywane również podmiotowi zewnętrznemu, który zajmuje się obsługą księgową oraz prawną firmy. W takich przypadkach ilość danych przekazywanych współpracującym z nami firmom ograniczona jest do wymaganego minimum.

Ponadto, podane przez Ciebie informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

7. Przekazywanie danych odbiorcom spoza EOG.

Możemy przekazać dane osobowe również odbiorcom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). W tym przypadku przed przekazaniem danych zapewniamy, by istniał u odbiorcy odpowiedni poziom ochrony danych. Przekazujemy dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

8. Twoje prawa.

Masz prawo w każdym czasie cofnąć udzieloną zgodę. Nie będzie to miało negatywnych konsekwencji. Po prostu przestaniemy przesyłać do Ciebie nasze wiadomości marketingowe. Cofnięcie zgody pozostaje oczywiście bez wpływu na dotychczasowe przetwarzanie, jeszcze na podstawie zgody. Jeżeli chcesz cofnąć swoją zgodę napisz do nas.
Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, otrzymasz wówczas od nas kopię informacji osobowych jakie posiadamy.

Masz także prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych. Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega naszej ocenie czy jest uzasadniony.

Nadto możesz żądać:

● sprostowania danych osobowych, jeśli faktycznie są niekompletne lub uległy zmianie, usuwamy ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, uzupełnimy je lub aktualizujemy,

● ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli wniosek jest zasadny, ograniczamy się jedynie do czynności przechowywania danych, inne operacje przetwarzania danych będą wykluczone,

● przeniesienia danych osobowych, na tej podstawie wydajemy Tobie dane w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer lub innemu podmiotowi, jeśli o to wnosisz,

● usunięcia danych osobowych, usuniemy dane wówczas, jeśli przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane.

Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Funkcję organu nadzorczego pełni Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Twój wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego od nas żądasz odnośnie danych. Tak więc powinieneś wskazać z jakiego uprawnienia chcesz skorzystać, jakich to tyczy danych i w jaki sposób te dane są przetwarzane. Jeżeli nie będziemy w stanie ustalić treści żądania zwrócimy się do Ciebie o dodatkowe informacje. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na wskazany przez Ciebie adres, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na podany przez Ciebie adres e-mail.

9. Zmiana Polityki Prywatności.

Wszelkie zmiany do Polityki Prywatności będą publikowane na naszych stronach internetowych www.decokwadrat.pl oraz www.biurokwadrat.eu i będą obowiązywać od daty ich publikacji.